Malmö Stad

Malmö Stad

Nordiskt Forum 2014

Malmö stad stod som värdstad för Nordiskt Forum 2014 och valde att ta en aktiv roll i sitt värdskap genom att låta konferensen ta plats i Malmö stads externa kommunikation där staden för första gången kampanjade för att visa stadens progressiva och intensiva arbete med jämställdhetsintegrering. En lyckad kampanj som sträckte sig över olika plattformar, allt från traditionell media i print och utomhus till event-aktiviteter och gerillamarknadsföring. Idé, produktion och utförande av oss på Crowd.